bohema-shopbohema-shop

Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że Twój koszyk jest pusty. Dodaj produkty, by dokonać zamówienia.
Umów wizytę

Trening słuchowy Neuroflow

Trening-słuchowy-Neuroflow-klinika-smyka

NEUROFLOW - AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder - APD)

Słyszenie jest wynikiem tysięcy lat ewolucji ukierunkowanej na uzyskanie informacji o otaczającym nas środowisku i efektywnym komunikowaniu się za pomocą mowy. Ucho ma za zadanie przekazać możliwie pełną informację o otaczającym świecie dźwięków, a zadaniem mózgu jest odpowiednie jej przetworzenie i zinterpretowanie. Możemy więc powiedzieć, że słyszymy mózgiem, a ucho jest ważną ale tylko częścią układu słuchowego.

Podczas słyszenia zachodzi wiele złożonych i dynamicznych procesów, których ważnym elementem jest czynnik czasu. Prawidłowa percepcja czasu i kolejności zdarzeń akustycznych jest fundamentem dobrego rozumienia mowy. Sygnały akustyczne po zamianie na impulsy nerwowe są pod różnym kątem analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego.

Kiedy jeden lub kilka elementów tej skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony  mamy problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy. Zgodnie 
z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

 • Lokalizacja źródła dźwięku
 • Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy
 • Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
 • Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
 • Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej
 • Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD to jedna z przyczyn trudności w uczeniu się dzieci

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci. 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu.

Charakterystyczne jest, że częstość występowania zaburzeń APD jest dwukrotnie większa u chłopców. Badania wskazują, że około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce  ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania, mówienia, koncentracji na zadaniu, nauką języków obcych, rozumieniu dłuższych poleceń ustnych, rozumieniu mowy 
w hałasie.

Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu APD może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, jąkanie, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności w nauce, dysleksja a także autyzm.

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

1. Ocena czułości słuchu dziecka – Badanie audiometrii tonalnej  (pozwala stwierdzić czy  dziecko nie ma niedosłuchu). Badanie to można wykonać w dowolnym punkcie bez skierowania i bez opłaty. Miejsca takich badań znajdziesz na stronie audiofon.com.pl

2. Szczegółowy wywiad - provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.

3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

 • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
 • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
 • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

4. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider przygotowuje Raport z badania i omawia go.. Raport zawiera ważne informacje:

 • jakimi narzędziami dziecko/dorosły zostało zbadane
 • co badają poszczególne testy
 • jakie wyniki uzyskało dziecko/dorosły

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku.

Na Raporcie znajdzie się także  analiza wyników diagnozy i podsumowanie.

Raport z  badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

5. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

 • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
 • cenie każdego z etapów (nie każdy musi przejść wszystkie etapy)
 • roli jaką pełni rodzic/opiekun w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
 • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, który pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

6. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka/dorosłego.

FAQ

Jak umówić się na wizytę?

Na wizytę można umówić się przez system online lub droga telefoniczną.

Specjaliści świadczący usługę

Zespół

Pokaż wszystkich
joanna-skowronska-neurologopeda--klinika-smyka

mgr Joanna Skowrońska

Neurologopeda

Zobacz profil
monika-lewtakowska-terapeuta-integracji-sensorycznej-klinika-smyka

mgr Monika Lewtakowska

Diagnosta Integracji Sensorycznej

Zobacz profil