bohema-shopbohema-shop

Twój koszyk jest pusty

Wygląda na to, że Twój koszyk jest pusty. Dodaj produkty, by dokonać zamówienia.
Umów wizytę
joanna-skowronska-neurologopeda--klinika-smyka

5.0

mgr Joanna Skowrońska

Neurologopeda

Pracuję z dziećmi w różnym wieku także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) już od pierwszych miesięcy życia, a także prowadzę terapię logopedyczną dla każdej grupy wiekowej. 

UMÓW SIĘ DO TEGO SPECJALISTY

O mnie

Jestem specjalistą zajmującym się osobami z zaburzeniami różnego typu (autyzm, całościowe zaburzenia rozwojowe, zespół Aspergera, alalia, afazja, niedosłuch, porażenie mózgowe, zespoły genetyczne, nieprawidłowości artykulacyjne, opóźnienie rozwoju mowy). 
Pracuję z dziećmi w różnym wieku także w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) już od pierwszych miesięcy życia, a także prowadzę terapię logopedyczną dla każdej grupy wiekowej. W swojej pracy wykorzystuje terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię miofunkcjonalną, elementy terapii integracji sensorycznej i psychomotoryki.

Jestem także providerem Neuroflow, terapeutą psychomotoryki oraz terapeutą miofunkcjonalnym. W dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i kursach

Kwalifikacje zawodowe

 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Podyplomowe   Studia   Neurologopedii   -  Neurologopeda
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Podyplomowe   Studia   Surdologopedii   -  Surdologopeda
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie Podyplomowe   Studium   Terapii   Pedagogicznej  - Terapeuta pedagogiczny
 • Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Wydział   Logopedii   –  Logopeda, Pedagog specjalny
 • Masaż logopedyczny - podejście całościowe z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych prowadzone przez mgr Klarę Francuz-Matwiejczyk,
 • Terapia Miofunkcjonalna  - MFT 4-8 sTArs terapia miofunkcjonalna w wieku 4 -8 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg Niny Förster i A. Kittel
 • Werbogesty. Od Gestu Do Słowa I Będzie Rozmowa
 • Terapia Miofunkcjonalna zorganizowanego przez Supramedica 
 • Ocena Funkcjonalna Traktu Ustno-Twarzowego. Mioterapia
 • Karty Oceny Języka Dziecka-AFA - KOJD-AFA
 • Wspomaganie Rozwoju Dzieci Ze Specyficznymi Trudnościami – program interwencyjny Sally Goddard – Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej  gotowości testem przesiewowym INPP
 • Terapia Ręki I i II stopnia
 • Karty Oceny Zachowania I Emocji KOMLOGO
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Integracja Bilateralna J. Krasnodębski
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOMLOGO
 • Karty Oceny Słuchu Fonemoweg  KOMLOGO
 • Konferencja Wczesna interwencja logopedyczna dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną
 • Neuroflow dr Senderski
 • Neurodiagnostyka – Rozwój dziecka 1-2 rok życia, wczesne zaburzenia neurorozwojowe, diagnostyka  – co każdy lekarz wiedzieć  powinien….” zorganizowane przez Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie 
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt  z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego” warsztaty neurologopedyczne z moduł rozwijający /0-1r.ż./ dr A. Łada 
 • Test Rozwoju Językowego szkolenie”  Instytut Badań Edukacyjnych
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego” KOMLOGO
 •  I stoień Makaton prowadzone przez dr Bogusławę Beatę Kaczmarek - Program Rozwoju Komunikacji Makaton.
 • Teoria i praktyka  terapii psychomotorycznej wg M.Procus i M.Block”
 • I stopień w zakresie terapii integracji sensorycznej Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 • I i II stopień „Kinezjologia Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów edukacyjna” (gimnastyka mózgu) – metoda P.Dennisona