Przejdź do treści

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

mgr Aneta Szumska

Neurologopeda

Prawidłowy rozwój mowy jest podstawą budowy i realizacji kompetencji komunikacyjnych każdego człowieka. Zaburzenia mowy często są symptomem bądź efektem jednostek chorobowych. Znacząco pogarszają relacje z otoczeniem, zaś u dzieci utrudniają efektywne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz porozumiewanie się z dorosłymi.

"Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata"

Ludwig Wittgenstein

Kwalifikacje zawodowe

 • Terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 r. ż.
 • Pedagog i nauczyciel akademicki na kierunku Neurologopedia
 • Certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej
 • Terapeuta miofunkcjonalny
 • Terapeuta elektrostymulacji
 • Specjalizuje się w terapii zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji:
 • Pacjentów z zespołami genetycznymi
 • Pacjentów z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Dzieci z afazją motoryczną i zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 • Pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego np. mózgowe porażenie dziecięce
 • Dzieci z trudnościami szkolnymi, dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją
 • Dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy
 • Prowadzi terapię:
 • Skróconych wędzidełek jamy ustnej (diagnoza oraz opieka okołozabiegowa)
 • Zaburzeń funkcjonalno-strukturalnych jamy ustnej: rozszczep wargi i podniebienia
 • Zaburzeń miofunkcjonalnych: nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, otwarta jama ustna, przygotowanie do leczenia ortodontycznego